Lid worden?

Carnavalsvereniging "De Veenmollen" uit Milheeze

Ere-leden

Wat is een vereniging zonder haar vrijwilligers? Ook bij CV de Veenmollen is dat niet anders. Zonder al deze vrijwilligers, of ze nu in het bestuur, de Raad van 11 of achter de schermen werken zou er geen Caranval mogelijk zijn in ons Veenmollenrijk. CV de Veenmollen koestert al deze vrijwilligers, die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk maken voor onze mooie vereniging.

Sinds de oprichting van de Veenmollen in 1961 hebben we de mogelijkheid om vrijwilligers te huldigen als erelid. Uiteraard worden de vrijwilligers niet zomaar erelid, dit is van vele factoren afhankelijk. Binnen de Veenmollen zijn er een aantal personen benoemd met deze bijzondere titel. Deze, toch wel exclusieve groep, heeft zich door de jaren heen op een zeer bijzondere manier verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

 

Ereleden

 

Frans van den Berkmortel Ere-vorst

Tjeu van Ansem Ere-bestuurslid

Hans Bukkems Ere-lid

Jo van de Weijer Ere-bestuurslid

José van Heuven Ere-bestuurslid

Tinus Peters (†) Ere-vorst 

Frans van Heuven Ere-voorzitter

Harrie Scheepers Ere-lid

Maria Peeters Lid van verdienste